Poreska uprava Kosova dozvoljava plaćanje poreskog duga na rate

Poreska uprava Kosova
Izvor: Reporteri

Poreska uprava Kosova (PUK) saopštila je dabas da oni koji imaju poteškoća da izmire svoje poreske obaveze sada imaju pravo da traže da ih plaćaju u ratama na određeni vremenski period. Uslov je da podnesu zahtev, pokažu da imaju finansijskih poteškoća i da naprave plan plaćanja, prenosi Reporteri.

„Ako poreski obveznik ima privremene finansijske teškoće koje mogu prouzrokovati kašnjenje u izmirivanju poreskih obaveza, poreski obveznik ima pravo da zatraži da se obavezeaizmiruju u ratama, sačinivši plan plaćanja na razuman vremenski period. Da bi to uradio, poreski obveznik mora da pruži dokaz o finansijskim teškoćama, da se dogovori sa PUK-om o isplati u razumnom roku i da poštuje taj sporazum“, navodi se u saopštenju PUK-a.