Preduzeća koja su zloupotrebila hitni finansijski paket biće sankcionisana ukoliko ne vrate novac

Ministarstvo finansija i transfera
Izvor: Koha

Ministarstvo finansija i transfera potvrdilo je da su neka preduzeća, posebno ona koja se bave naftnim derivatima, čišćenjem i pružanjem usluga kol centara, nelegalno iskoristila hitni finansijski paket za oporavak ekonomije usled pandemije i istakao da će biti sankcionisana u skladu sa zakonom ukoliko ne vrate novac, prenosi Koha.

Ministarstvo je saopštilo da su neka preduzeća koja su ostvarila korist na ime radnika već počela da vraćaju novac.

Čelnici Privredne komore Kosova traže od tužilaštva da pokrene istragu o mogućim zloupotrebama od strane preduzeća ili Ministarstva finansija i transfera.

Sindikat privatnog sektora najavio je da će početkom sledeće nedelje podneti tužbu protiv Ministarstva finansija zato što je omogućilo privatnim preduzećima zloupotrebu budžeta.

Zamenik ministra finansija i transfera Agim Krasnići je rekao za Kosova Press da ministarstvo ima informacije da su preuzeća, iako su na budžetu i ostvaruju prihode iz javnog sektora, na listu stavile radnike za meru od 170 evra.

Istakao je da samo preduzeća koja su usled pandemije zatvorena imaju pravo na sredstva predviđena paketom hitnih mera.

„Naš prvi poziv je bio da preduzeća vrate sredstva. Znam da je jedno preduzeće počelo da vraća novac. Imali smo i informacije da je veliki deo takozvanih preduzeća „Call centar“ obavezao svoje radnike da rade od kuće i da su radili kao u u normalnim uslovima. Dakle, oni nisu imali pravo da se prijave za mere. Nažalost, radnici su nam rekli da su ih ta preduzeća prijavila i pretili da će stopirati isplatu 170 evra, da će  im dati samo jedan deo kompenzacije, uprkos činjenici da su radili i ostvarili korist", rekao je Krasnići.

Istakao je da su ta preduzeća počinila više prekršaja jer nisu prijavila aktivnosti, nisu platila porez i zloupotrebila su budžet te da će biti sankcionisana ukoliko ne budu vratila novac.

Krasnići tužbu protiv Ministarstvo finansija i transfera, smatra neprimerenom, iako je ministarstvo odgovorno za proveru zakonskih osnova prijava i postupaka protiv tih kompanija koje su vršile zloupotrebe.

"Što se tiče Ministarstva finansija, apelovali smo na preduzeća da ne čine zloupotrebe. Pružili smo im mogućnost, da ukoliko su to učinili iz neznanja, da isprave grešku, jer će u protivnom biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Tražili smo  od direktora PUK-a da pripremi podatke o tome kako proceduralno možemo  da gonimo ta preduzeća", rekao je Krasnići, ne navodeći imena kompanija koje su počinile zloupotrebu.

Predsednik Sindikata privatnog sektora Jusuf Azemi rekao je za Kosova Press da su od Ministarstva finansija i transfera stalno tražili da zaustave zloupotrebe fiskalnog paketa za vanredne situacije.

Šef tog sindikata, iako nije otkrio imena preduzeća koja su zloupotrebila sredstva, kaže da su te podatke dostaviliu ministarstvu, jer novac ne ide u svrhe za koje je namenjen već vlasnicima preduzeća.

"Nećemo navesti preduzeća koja su učinila zloupotrebe, njihova imena smo dosztavili Ministarstvu finansija. To su preduzeća iz svih sektora, navtnih derivata, održavanje pogona, različite službe, koje uopšte nisu morale da prestanu sa radom na osnovu odluke Vlade Kosova. Uveren sam da ko god je želeo da se prijavi za ovaj paket, Komisija nije provervala da li su obuhvaćeni oslukom ili ne. bila je dovoljna samo jedna prijava i novac je otišao na račune radnika, ali vlasnici preduzeća su imali najviše koristi“, rekao je Azemi.

Najavio je da će protiv počinilaca zloupotrebe sledeće nedelje podneti tužbu, kao i protiv Ministarstva finansija i transfera jer smatraju da su i oni odgovorni za te zloupotrebe.

„Mi ćemo podneti tužbu protiv Ministarstva finansija i transfera, jer smo izneli argumente i ako se po njima ne postupa, onda se podrazumeva da postoji bojazan da možda ima nekog dogovora između kompanija i Ministarstva finansija“, rekao je Azemi.

Predsednik Skupštine Privredne komore Kosova Ruždi Kurtišaj kaže da je ovo pitanje za istražne organe jer su preduzeća koja su se bavila zloupotrebama naštetila i onim preduzećima na čiji je rad uticala pandemija koronavirusa.

„Uvek podržavamo preduzeća koja  poštuju  zakone. Mislim da tužilaštvo treba da radi svoj posao u skladu sa zakonom kao nezavisno telo koje će istražiti i uputiti ovaj slučaj Sudu", rekao je Kurtišaj.

U ime Privredne Komore Kosova on je pozvao preduzeća da poštuju zakone koji su na snazi u pogledu ekonomije i paketa uopšte.

Mera 3, paketa za hitne slučajeve pruža finansijsku podršku kompanijama koje su pretrpele finansijske poteškoće zbog pandemije koronavirusa. Merom je predviđeno pokrivanje mesečnih troškova za zaposlene u iznosu od 170 eura za april i maj, a iznos paketa je 41 milion evra.

Kako Koha navodi do sada se prijavilo oko 170 hiljada radnika.