Rafuna: Kosovo se suočava sa nedostatkom radne snage

Ljuljzim Rafuna.jpg
Izvor: Klan Kosova

Predsednik Privredne komore Kosova Ljuljzim Rafuna kaže da se Kosovo suočava sa nedostatkom radnika, posebno u poslednjih nekoliko meseci, nakon odobrene vizne liberalizacije, prenosi Front onlajn.

Rafuna ukazuje da su među sektorima koji su najviše pogođeni nedostatkom radne snage gastronomija i građevinarstvo.

"Posle vizne liberalizacije postoji nedostatak radnika, ali nije izražen jer ovaj izazov postoji poslednje dve godine. Liberalizacijom viza, deo onih koji nisu imali priliku da emigriraju tokom poslednje dve godine, poslednjih meseci to čine. Među sektorima koji su najviše pogođeni nedostatkom radnika su gastronomija i građevinarstvo, ali to ne isključuje i druge sektore", rekao je Rafuna.

Dodao je da Kosovo uvozi radnu snagu ali oni, kako je rekao, nisu stabilni jer imaju pretenzije da odlaze u zemlje Evropske unije.

"Imamo radnike iz drugih zemalja. Uvozimo radnu snagu iz Bangladeša, Turske i drugih zemalja, ali izazov je što posao ne može da se zasniva na ovoj radnoj snazi koju uvozimo jer apsolutna većina njih koji dolaze, osim radne snage koja dolazi iz Turske, ne dolazi sa zahtevima da dugo ostanu na Kosovu. Oni dolaze samo dok ne nađu priliku da odu u zemlje EU",  rekao je Rafuna.

Istakao je i ostale izazove sa kojima se suočavaju preduzeća na Kosovu.

"Poslednjih godina možemo reći da je izazov nedostatak radne snage. Zatim dolazi pristup finansijama, treći, pronalaženje novih tržišta. I onda dolaze ovi drugi izazovi koje imamo interno, kao što je vladavina prava, zatim pitanje obrazovanja koje je vezano za zahteve tržišta rada, pitanje zdravlja...",  naveo je Rafuna.