RUE predlaže povećanje cene struje

Struja
Izvor: Kosovapress

Kosovska Regulatorna kancelarija za energetiku (RUE) predložila je da se tarife usluga električne energije povećaju, pre svega za potrošače koji troše 600 i više kilovata struje po času, prenosi Reporteri.

Njima će cena struje biti udvostručena, odnosno povećana je sa 6,75 na 14 centi po kilovatu.

Tako će domaćinstva i kompanije koje troše 600 i više kilovati po satu imati prosečan račun oko 36 evra, dok će potrošači koji troše 800 kilovati po satu plaćati u proseku oko 59 evra, što je za 12 evra više nego do sada.

Predlog za povećanje cena struje RUE je dala nakon revizije tarifa, a na zahtev KEDS i KESCO.