Vukosavić: Resurse na Kosovu uključiti u planiranje srpske energetike

predsednik SANU Vladimir Kostić
Izvor: Tanjug

Na Kosovu se, prema raspoloživim podacima, nalazi 79 procenata ukupnih rezervi uglja, kao i značajni termokapaciteti i elektromreža koje je izgradila Srbija i koji treba da budu uključeni u planiranje srpske energetike, bez obzira na trenutnu političku situaciju, rekao je profesor Slobodan Vukosavić na otvaranju naučnog skupa SANU - "Energetski resursi na Kosovu i Metohiji".

"Ovaj skup je jedan u nizu naučnih skupova koje organizuje SANU da bi se potvrdilo, obnovilo i produbilo znanje potebno za kvalifikovano odlučivanje o srpskoj energetici, koja se suštinski dotiče i životne sredine, standarda stanovništva i kompetentnosti njene industrije. Potrebno je da se u donošnje odluka o energetici uključi i struka da bi odluke bile u korist društva", rekao je Vukosavić.

On je istakao da je energetska postrojenja na Kosovu napravila Srbija, te da iako u ovom trenutku ta teritorija nije pod kontrolom naših organa, to ne znači da ne treba da napravimo pregled svih resursa i da ih uključimo u planiranje srpske energetike.

Jedan od autora studije o resursima na Kosovu Ivica Jakovljević istakao je da su energetski kapaciteti nakon dolaska trupa Kfora i preuzimanja od strane Unmik administracije znatno urušeni, zbog čega su restrikcije struje na Kosovu redovna pojava.

On je apelovao da Srbija, kroz formu zajedničkih ulaganja s drugim faktorima, ponovo povrati bar deo nadležnosti nad najznačajnijim energetskim potencijalima na svojoj teritoriji.

Predsednik SANU akademik Vladimir Kostić rekao je da je ovaj naučni skup samo jedna od aktivnosti koju Odbor za srpsko pitanje sprovodi u ovom slučaju u saradnji s Odborom za energetiku u strateškom promišljanju najvažnijih pitanja za našu zemlju.

"Mi treba da idemo prema problemima i njihovom razrešavanju, a snagu našim argumentima moraju da daju činjenice, fakti, brojke i zato nam ovakvi skupovi daju oružje za budućnost", rekao je Kostić.

Dodao je da SANU nije u stanju da sama obavi posao koji je pred njom i dodao kako je pomoć mislećih ljudi na tom putu dragocena.

Vukosavić je najavio da će tokom dvodnevnog naučnog skupa biti, takođe, reči o drugim mineralnim sirovinama koje postoje na Kosovu i ekološkom aspektu eksploatacije ruda uglja i proizvodnji električne energije iz njega.