Trendafilova: Optužnice protiv pojedinaca, a ne OVK, žrtve iz svih etničkih grupa, uključujući Albance i Srbe

Specijalizovana veća Kosova u Hagu
Izvor: Specijalizovana veća Kosova u Hagu

Izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope iz 2011. godine ne sadrži samo navode u vezi sa "žutom kućom“ već iznosi i niz ozbiljnih optužbi. Činjenica je da su potvrđene optužnice pred Specijalizovanim većima podignute protiv pojedinaca, a ne protiv OVK. Indikativno je i da žrtve, čije je učešće u postupcima odobreno, pripadaju svim etničkim grupama, uključujući Albance i Srbe, navodi u intervjuu za Kosovo onlajn predsednica Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Ekaterina Trendafilova.

Trendafilova navodi i da je do sada pred sudom iskaz bezbedno dalo više od 100 svedoka, kao i da političari nikada nisu vršili pritisak na nju ili na Specijalizovana veća.

Ona ističe i da je tužilaštvo još pre početka suđenja u slučaju Tači i drugi najavilo da će završiti sa izvođenmjem dokaza negde u aprilu 2025. godine.

Nastavljeno je suđenje u slučaju Tači i ostali. Postoji li neki vremenski okvir do kada bi to suđenje moglo da bude završeno, i šta možemo očekivati tokom 2024. kad je u pitanju rad Specijalizovanih veća i ovaj slučaj? 

Tužilaštvo je pre početka suđenja saopštilo da namerava da završi sa izvođenjem dokaza negde u aprilu 2025. Nakon okončanja izvođenja dokaza tužilaštva, timovi odbrana četvorice optuženih imaju pravo da iskoriste pravna sredstva predviđena normativnim okvirom suda. Oni, na primer, mogu da podnesu zahtev za odbacivanje optužbi protiv optuženih. U zavisnosti od odluke po toj stvari, odbrana potom može započeti sa izvođenjem svojih dokaza i pozivanjem svedoka. Mi trenutno nemamo procenu koliko bi trajalo izvođenje dokaza timova odbrane četvorice optuženih. Tokom 2024, očekuje se nastavak svedočenja svedoka tužilaštva u sudnici, koje će ispitivati strane u postupku, zastupnik žrtava i sudije. Četvorica optuženih u ovom predmetu terete se po četiri tačke optužnice za ratne zločine i šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti, uključujući progon, mučenje, zatvaranje, proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, ubistvo, druge nehumane postupke i prisilne nestanke lica. Više od 140 žrtava učestvuje u postupku.  

Kako komentarišete zahtev odbrane Tačija da se povuče iz slučaja?

Nije na meni da komentarišem tekuća pitanja koja razmatra panel. Takve zahteve rešava postupajući panel u predmetu Tači i drugi. 

Nedavno je preminuo Dik Marti. Nijedna optužnica do sada nije podignuta za slučaj „žuta kuća“, da li će tako i ostati, odnosno da li sada nije moguće podići optužnice za pomenuti slučaj?

SKV imaju nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema zakonima Kosova koja su se dogodila između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000, a koja su izvršena ili započeta na Kosovu, odnosno čiji su izvršioci ili žrtve stanovnici Kosova ili bivše Savezne Republike Jugoslavije. Osim toga, ti zločini moraju biti u vezi sa izveštajem Parlamentarne skupštine Saveta Evrope iz 2011. Bitno je naglasiti da taj izveštaj ne sadrži samo navode u vezi sa „žutom kućom“ već iznosi i niz ozbiljnih optužbi, uključujući i to da ne postoje funkcionalni mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti koji bi u nezavisnom i bezbednom okruženju mogli ispitati iznete optužbe. Što se tiče pitanja da li će biti još optužnica ili za koja će konkretna krivična dela one biti podignute, ja vam to ne mogu reći. Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo su dve odvojene institucije. Specijalizovani tužilac je taj koji na osnovu prikupljenih dokaza i sprovedenih istraga odlučuje koga će optužiti i za koja krivična dela.

Na Kosovu se često mogu čuti optužbe na račun Specijalizovanih veća, kada ste bili poslednji put u Prištini bile su i demonstracije protiv nas. Da li to doživljavate kao pritisak na Vas i rad Specijalizovanih veća?

Svi ljudi imaju pravo na to da iskažu svoje političke stavove, mirno i u skladu sa zakonom, pa i putem demonstracija i drugim sredstvima. Međutim, njihovi stavovi i način na koji su iskazani ne mogu i ne smeju da utiču na naš rad u svojstvu nezavisnih sudija. Sudije Specijalizovanih veća Kosova polažu zakletvu da će svoju sudijsku funkciju uvek vršiti nezavisno, pa tako postupaju i sudije u predmetima – primenom Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu i Pravilnika o postupku i dokazima u cilju vođenja pravednog, nepristrasnog i nezavisnog suđenja. To je vladavina prava. Tu politici nije mesto.  

Da li je ikada bio vršen pritisak od strane političara na Vas i rad Specijalizovanih veća?

Nikada. Kao što sam rekla, mi kao sudije zakon uvek primenjujemo nezavisno i nepristrasno.
Ako neko pokuša da ometa postupke tako što će, na primer, zastrašivati svedoke ili objaviti informacije za koje su sudije naložile da moraju ostati poverljive, sud može da preduzme odgovarajuće radnje. Kao i kod svakog postupka pred domaćim sudom, svako ko nastoji da nezakonito ometa postupak, može krivično da odgovora i da bude optužen.

Mogli smo da vidimo u prethodnom periodu i hapšenja zbog iznošenja poverljivih podataka, kao i uticaja na svedoke, donete su i presude bile u slučaju Gucati i Haradinaj, a nedavno su bile donesene i mere kada su u pitanju Tači, Veselji i Seljimi koji su svojim posetiocima otkrivali poverljive informacije dobijene tokom svedočenja zaštićenih svedoka. Koliko je bitna zaštita svedoka i da li je zbog svega ovoga bilo slučaja da svedoci odustaju od daljeg svedočenja?

Prema Zakonu o Specijalizovanim većima, tužilaštvo i sud su ovlašćeni da procesuiraju pojedince za krivična dela protiv vršenja pravosuđa, kao što su povreda tajnosti postupka ili uticanje na svedoke, pa se tako pred Specijalizovanim većima trenutno vodi više takvih predmeta. Uloga svedoka je presudna za pravedan, nepristrasan i nezavisan postupak. Često je potrebna ogromna snaga i svest o dužnosti prema zajednici da neko istupi i pristane da ispriča svoju priču, i time dâ svoj doprinos pravdi i načelima pravne države. Upravo zbog značaja iskaza svedoka za pravedna i nezavisna suđenja, a imajući u vidu neprijateljski nastrojene stavove prema svedocima, Kosovo i EU su u okviru razmene pisama postigli sporazum da se Specijalizovana veća osnuju sa sedištem van Kosova. Kao što je predsedavajući sudijskog panela u predmetu Gucati i Haradinaj naglasio prilikom izricanja presude: „Zaštita svedoka od zastrašivanja i nepravde ugrađena je u temelje svakog sistema krivičnog pravosuđa, bilo domaćeg, bilo međunarodnog. Bez svedoka nema pravde ni za žrtve, ni za društvo u celini.“ Kada je reč o svedočenju u sudnici, Specijalizovana veća imaju posebno odeljenje za podršku i zaštitu svedoka pre, tokom i nakon svedočenja. Imali smo prilike da vidimo veliki broj svedoka koji je bio spreman da istupi i ispriča svoju priču. Do sada je u okviru svih postupaka pred SVK više od 100 svedoka bezbedno dalo svoje iskaze.

Da li će rad Specijalizovanih veća doprineti pomirenju između zajednica na Kosovu?

Kao sud, Specijalizovana veća imaju mandat da vode postupke, ostvaruju pravdu i utvrđuju odgovornost u predmetima na osnovu pravednih, nepristrasnih i nezavisnih suđenja. Na drugim akterima u društvu ostaje da rade na ostvarivanju važnih ciljeva u procesu pomirenja. U tom smislu, svakako bi bilo pozitivno i poželjno ako bi rad Specijalizovanih veća u izvesnoj meri doprineo pomirenju. To je jedan od razloga zašto smatram da je važno komunicirati s ljudima na Kosovu i u regionu o radu SVK i objasniti im kako se ostvaruje pravda i šta tačno ovaj sud radi.

Kako komentarišete navode da je ovo Sud isključivo za zločine OVK, odnosno da se sudi OVK?

Specijalizovana veća jesu sud i bave se isključivo individualnom krivičnom odgovornošću. Ovaj sud ne može da utvrđuje odgovornost čitavih organizacija kao što je OVK, ili etničkih grupa, na primer. Činjenica je da su potvrđene optužnice pred Specijalizovanim većima podignute protiv pojedinaca, a ne protiv OVK. Indikativno je i da žrtve, čije je učešće u postupcima odobreno, pripadaju svim etničkim grupama, uključujući Albance i Srbe.

Da li je poznato gde će služiti kazne oni koji budu proglašenim krivim - da li kaznu mogu da služe na Kosovu, i postoji li spisak zemalja u kojima bi mogli da služe kaznu?

Prema normativnom okviru SVK, služenje zatvorskih kazni na Kosovu nije dopušteno. Predviđeno je da Predsednik suda, nakon što sasluša osuđenog, odredi državu u kojoj će on služiti kaznu po pravosnažnosti presude. Nisam u mogućnosti da unapred komentarišem ili nagađam koje bi to države mogle biti.