Spirić: Budžet za narednu godinu predviđa velika ulaganja u kapitalne projekte

Aleksandar Spirić
Izvor: Kosovo Online

Budžet opštine Kosovska Mitrovica za 2020. iznosi više od 1,56 milijardi dinara, a blizu 80 odsto su sredstva koje je obezbedila Vlada Republike Srbije, poručio je danas predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić.

„Zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Kancelariji za Kosovo i Metohiju Privremeni organ može da funkcioniše i to je pokazatelj da je država Srbija čvrsto uz ovaj narod za koji brine i koji pomaže. Osim sredstava koja se izdvajaju za plate, vidi se da država želi da investira u ozbiljne projekte koji će biti realizovani u 2020.“, rekao je Spirić.

Spirić je istakao da su neki od tih projekata, koji će biti vidljivi naredne godine i izgradnja novog mosta i pristupnih puteva na lokaciji Dudin krš, novi fudbalski stadion, izgradnja kapele na groblju u Rudaru, sređivanje lokalne vodovodne mreže u gradu……

„Ukupni rashodi budžeta opštine Kosovska Mitrovica za 2020. iznose 1.561.735.429,38 dinara i u ravnoteži je sa prihodima za 2020. Najveći izvori sredstava su transferna sredstva koje dobijamo za platu od Kancelarije za Kosovo i Metohiju u iznosu od 731.626.489,68 odnosno 46,8 odsto od ukupnog budžeta“, rekao je Spirić.

Spirić je dodao da su tu i rashodi koji su namenjeni za plaćanje planiranih kapitalnih projekata za šta je izdvojeno više od  520 miliona dinara, odnosno 33,3 odsto budžeta.

Nešto više od 12 odsto budžeta otići će na rashode za korišćenje roba i usluga, a tu su i rashodi socijalnim grupama, nevladinim organizacijama, materijalni troškovi osnovnim i srednjim školama zašta je opredeljeno 5,4 odsto od ukupnog budžeta.

Predsednik Privremenog organa je  kao zabrinjavajuću činjenicu i jedan od problema sa kojim se ovaj organ suočava jeste prihod koji ostvaruje lokalna samouprava u iznosu od samo tri odsto, i porez na dohodak građana koji čini 19 odsto budžeta.

„Jedan od problema kada je u pitanju porez na dohodak je i promena prebivališta pojedinih zaposlenih u javnim preduzećima, ustanovama kulture, obrazovanju, zdravstvu i na fakultetima, jer porezi na zarade se naplaćuju po mestu prebivališta zaposlenog.

Zato pozivamo one koji su promenili mesto prebivališta, da shodno zakonu, njihovo prebivalište bude u Kosovskoj Mitrovici kako bi naš budžet ojačao, a time bi se stvorila mogućnost za više investiranja u našem gradu“, rekao je Spirić.

On je naglasio da će pomoć iz budžeta i dalje dobijati sportski klubovi i udruženja, fokus će biti i na osobe sa invaliditetom. Spirić najavljuje da će se nastaviti i sa pružanjem pomoći mladim bračnim parovima, a u tom pravcu očekuje i dodatna sredstva za izgradnju 10 novih stambenih zgrada.