Zvečan: Podela vaučera za korisnike socijalne pomoći

Vučina Janković
Izvor: Radio Kosovska Mitrovica 

Gradonačelnik Zvečana Vučina Janković, u saradnji sa Centrom za socijalni rad, započeo je podelu vaučera namenjenh korisnicima socijalne pomoći, prenosi Radio Kosovska Mitrovica.

Raspodela se odvija prema programukoji sprovodi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, a koji finansiraju UNDP i IOM.

Prema kriterijumu koje je odredilo Ministarstvo, obuhvaćeno je 89 porodica iz opštine Zvečan, dok su 22 vaučera namenjena nevećinskoj zajednici.

Paket mera biće realizovan u periodu od šest meseci i odnosi se na kupovinu prehrambenih proizvoda i kućne hemije.

Najavljeno je da se u narednom periodu očekuje još sličnih aktivnosti.