Abot: Nepotizam i korupcija problem u zapošljavanju

Abot - Osmani
Izvor: Klan Kosova

Skupština Kosova i ambasada Ujedinjenog kraljevstva na Kosovu potpisali su Memorandum o razumevanju u cilju fer i transparentnog imenovanja i zapošljavanja rukovodioca javnih institucija, javlja Kljan Kosova.

"Saradnja za imenovanja na rukovodeće položaje dala je različite rezultate. Takođe imamo gorko iskustvo jer je, uprkos radu panela, skupština sama imenovala pojedince koji nisu ispunjavali kriterijume. U takvim slučajevima ćemo reagovati onako kako smo reagovali, jer je ovo izuzetno štetno za Kosovo. Voleo bih da nismo imali takve slučajeve", rekao je britanski ambasador Nikolas Abot.

Prema njegovim rečima u prošlosti je Skupština imenovala pojedince koji nisu ispunjavali kriterijume.

"Sa velikim zadovoljstvom smo potpisali Memorandum o razumevanju kako bismo obezbedili profesionalno imenovanje čelnika javnih institucija i tela putem fer i transparentnih procesa zapošljavanja, oblast koju treba dalje poboljšavati", rekao je Abot.

Dodao je da su, nepotizam i korupcija, veliki problemi u slučaju zapošljavanja i da se mogu rešavati isključivo rofesionalnim radom i integritetom.

„Ovo nije lak zalogaj, naš projekat pruža podršku; međutim, imenovanja pripadaju institucijama u skladu sa važećim zakonodavstvom”, rekao je Abot.

Istakao je da će uspeh projekta biti u korist Kosova, istovremeno i neuspeh ukoliko bude nezasluženih imenovanja.

Abot je naglasio da se protiv korupcije ne bori samo jedan ili nedelju dana.

„Najbolja borba je kada profesionalci iz odgovarajuće oblasti i sa integritetom vode institucije. Kosovo zaslužuje svetliju budućnost", zaključio je Abot.