Asocijacija kosovskih opština zabrinuta zbog inicijative za uspostavljanje upravnog inspektorata

Sazan Ibrahimi
Izvor: Ekonomia Online

Asocijacija kosovskih opština smatra da zakon koji omogućava inspekciju administrativnih institucija i javnih funkcionera, u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu, krši nadležnosti opština, ljudska prava i teži zastrašivanju javnih službenika, prenosi Ekonomija onlajn.

Izvršni direktor Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimiocenio je da ne problematicna namera zakonodavca.

"Osnovna tendencija ovakvog zakona je kontrola i disciplinovanje javnih funkcionera, kažnjavanjem, fotografisanjem ili pristupom njihovim elektronskim uređajima. Druga briga gradonačelnika je što smatraju da se ovim zakonom krše ljudska prava, zasnovana na Univerzalnoj povelji o ljudskim pravima, ali i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi", rekao je Ibrahimi.

Za moguće kršenje zakona, Nacrt zakona predviđa da upravni inspektori mogu da izreknu novčane kazne od 500 do 3000 evra.

Protiv Nacrta zakona o upravnoj inspekciji, Asocijacija je uputila žalbu Ombudsmanu od kojeg je traženo mišljenje.

“Naš zahtev je da institucija narodnog advokata razmotri ovaj predlog zakona i da mišljenje o tome da li je u potpunoj harmoniji sa Ustavom Kosova. Da li je potpuna u smislu Univerzalne povelje o ljudskim pravima. Smatramo da ima prekršaja, ali očekujemo procenu ove institucije“, rekao je Ibrahimi.