Bljerim Isufaj izabran za novog glavnog kosovskog tužioca

Bljerim Isufaj
Izvor: Lajmi

Tužilački savet Kosova jednoglasno je izabrao Bljerima Isufaja za novog glavnog kosovskog tužioca, prenosi Ljajmi.

Isufaj je na konkursu bio najuspešniji kandidat sa 98 poena, prenosi "Zakletva pravde".

Iza njega su ostali Šćipdon Fazljiu sa 92 poena, Kujtim Muniši sa 84,2 poena, Armend Hamiti koji je bodovan sa 80,6 poena i Ljuljzim Suljejmani sa 74,2 poena.

Tužilački savet Kosova sa sedam glasova protiv, jednim za i tri uzdržana je odlučio da ne odobri izveštaj sa preporukama koje je delimično odobrila Komisija za razmatranje.

Takva odluka usledila je nakon što je Revizijska komisija predložila Savetu da odobri njihov izveštaj kojim su delimično usvojili primedbe zbog pogrešnog bodovanja četiri kandidata za glavnog tužioca, prenosi "Zakletva pravde".

Konkretno, odbijene su primedbe kandidata Armenda Hamitija, Ljuljzima Suljejmanija, Šćipdona Fazljiua i Kujtima Munišija.

Protivljenje četvorice tih kandidata usledilo je nakon što je Komisija za regrutaciju za izbor glavnog tužioca, na čelu sa predsedavajućim Jetišom Maljokuom i članovima Arjanom Šajkovci, Bedrijem Silja-Alšikijem, Armendom Zeneljajem i Jovom Radovićem, predložila Isufaja kao kandidata.