Burjani: U programu Vlade nisu jasno definisani ciljevi dijaloga sa Srbijom

 Bljerim Burjani

Politički analitičar Bljerim Burjani ocenjuje da je program rada Vlade Aljbina Kurtija vrlo ambiciozan naročito u domenu socijalne i zdravstvene zaštite. On u izjavi za Kosovo onlajn navodi da je glavni nedostatak programa u tome što nisu jasno definisani ciljevi spoljne politike, naročito dijaloga sa Srbijom.

“Ne postoji platforma za dijalog sa Srbijom, osim političke retorike da bi dijalog trebao biti dobro pripremljen. Dakle, ima mnogo stvari u ovom razrađenom programu i nije poznato kako će se sprovesti, postoje čak i veliki profesionalni nedostaci i netačni analitički parametri”, kazao je Burjani.

Šema socijalnog programa je dobro koncipirana smatra Burjani i dodaje da bi adekvatna realizacija ciljeva bila od ključnog značaja za ublažavanje ekonomskih i socijalnih uticaja kao i uticaja krize na siromaštvo. 
“Veliki deo programa odnosi se na model socijalne potrošnje i uspostavljanje novih socijalnih šema u doba pandemije.

Međutim, socijalni program uspostavlja šeme koje iziskuju visoke troškove i čini se da neće rešiti ili ublažiti siromaštvo u velikoj meri”, navodi Burjani.

On ističe značaj osnivanja Fonda za zdravstvenu zaštitu i podseća da građani Kosova  jedini u regionu nemaju zdravstveno osiguranje i da su rešavanje ovog problema obećavali svi koji su do sada bili na vlasti.