Do danas bez predloga u SE o glasanju o rezoluciji Albanije o izveštaju Dika Martija

Edi Rama
Izvor: GazzetaExpress

Rezolucija albanske skupštine o neosnovanosti tvrdnji o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji dostavljena je Savetu Evrope, iako je ostalo pod znakom pitanja da li će ta evropska organizacija za ljudska prava razmotriti taj zahtev Albanije, prenosi Gazeta ekspres. 

U odgovoru za taj portal, Savet Evrope je naznačio u kojoj fazi je taj proces i procedure koje su potrebne za eventualno usvajanje rezolucije koja je usvojenu u albanskom parlamentu 21. jula ove godine. 

"Rezolucija Skupštine Albanije je prihvaćena i predočena je predsedniku Skupštine", kaže se u odgovoru Saveta Evrope. 

Da bi se glasalo o toj rezoluciji Albanije, prvi korak koji se mora preduzeti je pokretanje predloga – korak koji još niko nije preduzeo.

"Jedina mogućnost da Skupština zauzme stav o bilo kojoj temi je glasanje o rezoluciji i/ili preporuci. Prema pravilima Skupštine, prvi korak u procesu koji može dovesti do takvog glasanja je iznošenje predloga. Do danas nije podnet nijedan predlog na ovu temu", navode u Savetu Evrope. 

Premijer Albanije Edi Rama obratiće se Savetu Evrope 12. oktobra povodom izveštaja Dika Martija, i optužbi za trgovinu ljudskim organima tokom rata na Kosovu.

Кako je ranije saopšteno iz albanskog parlamenta, "Rezolucija o neosnovanosti tvrdnji o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji" upućena je zemljama članicama, onima sa statusom posmatrača u Savetu Evrope i pojedinim liderima te organizacije. 

"U svetlu razvoja događaja u ovoj deceniji, činjenica, dokaza i ažuriranih informacija, kao i zahvaljujući posvećenosti, spremnosti i punoj saradnji Albanije i Kosova u službi istine i uspostavljanja pravde, zloglasni izveštaj Dika Marti ne može da uživa rezoluciju koja je na snazi", navodi se u zahtevu Albanije Savetu Evrope.

U Rezoluciji Skupštine Albanije navodi se da tvrdnje iznete u izveštaju Dika Martija "za ubistvo lica radi prodaje njihovih organa i nezakonitu trgovinu ljudskim organima u Albaniji i na Kosovu ostaju nepotkrepljene i nedokazane".

U Rezoluciji Albanije takođe se poziva Parlamentarna skupština Saveta Evrope da preispita rezoluciju iz 2011. godine, usvojenu na osnovu izveštaja Dika Martija.