Finski službenik EULEKS-a: Na Kosovu vlada kriminal, korupcija i krvna osveta

Finski advokat Simo Pietilainen, koji je radio u misiji EULEKS na Kosovu, govorio je za jedan finski list o svom četvorogodišnjem iskustvu tokom boravka na Kosovu.

Kako prenosi Telegrafi, on je slučaj ranjavanja tri osobe u Finskoj, od strane albanskog biznismena, povezao sa trenutnom situacijom na Kosovu. Izjavio je da u kosovskim sudovima postoji visok stepen korupcije. 

Pietilainen kaže da pored zločina i mržnje, na Kosovu postoje i slučajevi krvne osvete. "Optuženi često izmiču pravdi podmićivanjem ili ih od odgovornosti oslobađaju njihovi ljudi u sudovima", kaže on. 

Finac dalje navodi da građani na Kosovu ne veruju pravnom sistemu i drugim institucijama, a to uz nezaposlenost građane čini razočaranim domaćom politikom. 

„Bespomoćni građani su lišeni pravde. Kosovo muči velika korupcija i građani ne veruju pravosuđu. Beskrajne kontradikcije između Kosova i Srbije, visoka nezaposlenost i nedostatak investicija su izvor frustracije i nedostatka vizije. Ljudi imaju beskrajnu želju da pobegnu u inostranstvo, rekao je Pietilainen, prenosi Telegrafi.

Prema finskom listu, Pietilainen je tokom prve tri godine na Kosovu rešavao privatizacione sporove sa Vrhovnim sudom. Prošle godine je radio kao ekspert za upravljanje krizama u Prištini. On je posebno govorio o krvnoj osveti.

„Ima slučajeva na Kosovu u kojim spirala osvete traje 80 godina“, rekao je Pietilainen. On ističe da ubistva iz časti i krvne osvete nisu islamska verovanja, već drevne uobičajene prakse zemlje. 

Prema Pietilainenu, misija EULEKS-a nije mogla da integriše u kosovski sistem ono što je "najbolja evropska praksa", ali je bila u stanju da utiče na sprovođenje pravde u teškim slučajevima ratnih zločina. Simo Pietilainen kaže da nakon rata oružje nije predato i deo je svakodnevnog života građana Kosova. 

On kaže da je Kosovo zaslužilo nezavisnost iz 2008, ali i bolju budućnost. Ali, prema njegovim rečima, to se ne događa zbog loših postupaka najvišeg političkog rukovodstva zemlje. 

Što se tiče islamizma, on kaže da džamije finansira Katar, a Turska je povećala svoj uticaj na Kosovu. 

„Turska stalno jača svoj položaj na Kosovu. Slično tome, islamske zemlje poput Katara, stalno finansiraju izgradnju novih džamija i podršku ženama sa „pokrivačima“, kaže Pietilainen.