KDI: Najveći problem Skupštine Kosova tokom 2022. nedostatak kvoruma

Skupština Kosova
Izvor: Koha ditore

Skupština Kosova usvojila je tokom 2022. godine 111 od 151 zakona koji je ušao u proceduru, uglavnom zbog nedostatka kvoruma, ukazuje analiza Demokratskog instituta Kosova (KDI) i Kosovskog instituta za pravosuđe.

Analitičar KDI Arber Tači rekao je da je Skupština tokom 2022. godine bila veoma aktivna, ali da je usojila svega 69 odsto planiranih zakona.

Naveo je da je održano više od 300 sastanaka skupštinskih odbora.

„Od 151 nacrta zakona koji su ušli u skupštnsko razmatranje 111 je usvojeno. Ovo predstavlja dostignuće parlamenta i njegovog rada“, rekao je Tači.

U većini slučajeva problem je bio nedovoljan broj poslanika koji prisustrvuju sednicama.

Prolećno zasedanje Skupštine Kosova počeće mnogim nacrtima zakona koji prošle godine nisu prošli, a jedan od njih je projekat Građanskog zakonika, koji nije prošao prvo čitanje.