Komandant Kfora: Bezbednosna situacija na Kosovu generalno mirna, ali izuzetno krhka i nestabilna

General Ristuča
Izvor: tviter

Komandant Kfora general-major Anđelo Mikele Ristuća je na sastanku Vojnog komiteta NATO izrazio zahvalnost saveznicima i partnerima na njihovom doprinosu i podršci, navevši da je "bezbednosna situacija na Kosovu generalno mirna, ali izuzetno krhka, nestabilna i nepredvidiva".

General Ristuća obavestio Vojni komitet NATO i o aktivnostima Kfora.

"Trenutno je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu generalno mirna, ali izuzetno krhka, nestabilna i nepredvidiva zbog nekoliko nerešenih i ponekad konvergentnih pitanja", kazao je Ristuća.

Komandant Kfora je poručio da  Kfor nastavlja da svakodnevno i nepristrasno sprovodi mandat UN-a da održi bezbednost i slobodu kretanja i da je spreman da interveniše ako je potrebno.

"Kfor nastavlja da stvara uslove za konsolidaciju i napredovanje uz podršku EU".