Kosovo izlazi iz energetskog sistema Srbije, pridružuje se sistemu Albanije

KOSTT
Izvor: RSE

Kosovska elektrodistribucija (KOSTT) i albanski Operator prenosnog sistema (OST), potpisali su u ponedeljak u Tirani, ugovor o uspostavljanju regulatornog bloka energetskog sistema Kosovo-Albanija, piše Koha.

Sporazum je potpisan uz znanje Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO), navodi u saopštenju KOSTT.

Očekuje se da će taj sporazum stupiti na snagu aprila 2020. godine. 

„Regulatorni blok, koji se sastoji od dve regulatorne zone, KOSTT i OST, ima za cilj lakši rad dva elektroenergetska sistema, kako sa tehničkog, tako i ekonomskog aspekta. To će omogućiti lakši rad i balansiranje oba sistema, smanjiti troškove i razmeniti rezerve sistema“, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor KOSTT Iljir Šaja, istakao je, da se potpisivanjem tog sporazuma, Kosovo odmaklo od Elektromreže Srbije (EMS) i postalo deo OST.

„Ovo je istorijski sporazum za Kosovo i KOSTT, jer smo do sada kao KOSTT bili u okviru regulatornog bloka EMS (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija). Potpisivanjem tog sporazuma i započinjanjem njegove primene u aprilu 2020. godine, definitivno se odvajamo od srpskog regulatornog prostora i postajemo deo regulatornog bloka sa Albanijom“, rekao je Šalja.

Generalni direktor OST Skerdi Drenova, istakao je, da taj sporazum stvara povoljne uslove za optimalno korišćenje proizvodnih resursa unutar bloka.