Кrasnići: Podrška ministarstva i opštinama na severu Kosova 

Eljbert Krasnići
Izvor: Ekonomia Online

Ministar lokalne samouprave Eljbert Кrasnići izjavio je da je za podršku projektima kosovskih opštinama u 2022. godini predviđeno 10,5 miliona evra, uključujući i opštine na severu Kosova, prenosi Ekonomija onlajn. 

On je rekao da se ne pravi razlika među opštinama na Kosovu jer sve, kako je naveo, imaju podjednak tretman. 

Кrasnići kaže da je fokus ministarstva stalna podrška opštinama, a da je za kapitalne investicije u opštinama u 2022. predviđena podrška od 2,5 miliona evra. 

"Nema razlike u saradnji sa bilo kojom opštinom na Кosovu. Ministarstvo tretira jednako 38 opština. Svi oni koriste podršku ministarstva i podležu zakonima o lokalnoj samoupravi. Fokusirani smo na kontinuiranu podršku lokalnoj upravi, da imamo procese koji povećavaju transparentnost na opštinskom nivou i koji omogućavaju građanima da imaju koristi od boljih usluga opštine", rekao je Krasnići.