Kurti: Put Priština-Mitrovica nije završen zbog katastra i pitanja imovine

Aljbin Kurti
Izvor: Ekonomia Online

Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da za završetak puta Priština-Mitrovica nema političkih prepreka, već je problem imovina i katastar i da to nije jedina trasa koja nije završena, prenosi Ekonomija onlajn.

On je na konferenciji o dodeli sredstava sa posebnim beneficijama za nevećinske zajednice, koju su organizovali Kancelarija za pitanja zajednica i Kancelarija za dobro upravljanje, u okviru Kabineta premijera, dodao da postoji problem ne samo sa tom trasom, već i sa trasom Priština-Podujevo.

Kurti je rekao da ne postoji posao koji obavlja neki izvođač, a da za to nije plaćen.

"Stvaraju se vanredni zastoji jer posao nije urađen na vreme. Dakle, faze izgradnje puta nisu bile jasne, koraci su bili pomešani, uključujući i jasnoću do detalja eksproprijacije, asfalt je trebalo postaviti ali su se pojavili problemi koji su morali biti rešeni na početku“, rekao je Kurti.

On je dodao da ima nezavršenih poslova koji se ne mogu platiti jer nisu završeni, ali nema završenih poslova koji su ostali neplaćeni.

Kurti je dodao da nezaposlenost ostaje izazov za manjinske zajednice, ali su one posvećene pružanju podrške.

"Nezaposlenost ostaje izazov za Rome, Aškalije i Egipćane. Nadamo se da će sve organizacije podsticati na zapošljavanje. Mi vidimo napredak za naše građane bez razlike“, rekao je on.

Direktor Kancelarije za dobro upravljanje Habit Hajredini rekao je da je policiji prijavljeno devet slučajeva diskriminacije.

"Imamo devet slučajeva diskriminacije. Mobilisali smo se kao struktura i izneli slučaj policiji. Ovu platformu podržava Kancelarija premijera za Rome, Aškalije i Egipćane. Dali smo prostor i drugim zajednicama”, rekao je Hajredini.

Ministar administracije lokalne samouprave, Eljbert Krasnići, ponovo je izrazio zabrinutost zbog zloupotrebe sa ciframa.

"Zloupotreba kvota je problem koja se ponavlja iz godine u godinu. Inspektorat je utvrdio lažne izjave. Već imamo identifikovane slučajeve i vrlo brzo ćete biti obavešteni. Kada govorimo o diskriminaciji, ona se ne rešava samo jednom platformom”, rekao je on.