Ljajmi: Kurtijeva vlada kaže da ne priznaje Srbiju, ali ipak Srbiju naziva republikom

Aljbin Kurti
Izvor: Reporteri

Među poglavljima objavljenim u programu Kurtijeve vlade za period 2021-2025. je i dijalog sa Srbijom, a u tom delu se kaže da će Vlada sa američkim i evropskim partnerima uložiti sve napore da se postigne uzajamno priznanje između Kosova i Srbije, piše Ljajmi.net.

U programu Kurtijeve vlade se navodi da je „Vlada Republike Kosovo spremna da međunarodno prizna Republiku Srbiju ako ona prizna Republiku Kosovo i svojim postupcima i izjavama distancira se od pretnje Republici Kosovo i njenim susedima“.

Kad je reč o reciprocitetu u programu se dalje navodi da će uložiti sve napore za održavanjem normalnih odnosa zasnovanih na zdravom principu reciprociteta i podvlači se doprinos dugoročnom važnom miru, bezbednosti i stabilizaciji regiona. Vlada Kosova uključuje dijalog sa Srbijom u cilju konačne normalizacije bilateralnih odnosa. Dijalog sa Srbijom sprovodi se radi rešavanja međudržavnih pitanja i dobrosusedstva. Konačni ciljani sporazum obuhvatiće sva nerešena pitanja od sukcesije bivše jugoslovenske federacije u kojoj je Kosovo bilo konstitutivni element, prenosi Ljajmi.

Takođe se govori o sporazumima postignutim u prošlosti, kao i o redovnim razgovorima sa opozicijom u cilju postizanja nacionalnog konsenzusa posebno u odnosu sa Srbijom.

„Vlada Kosova učestvovaće u dijalogu sa Republikom Srbijom sa jasnim principima i sa ciljem da konačni sporazum, pored međudržavnih pitanja, uključuje i međusobno priznavanje država, priznavanje od preostalih pet zemalja EU i članstvo u UN",  navodi se dalje u programu  Kurtijeve vlade.

"Pored posredničke uloge Evropske unije, Vlada Kosova smatra veoma važnom blisku koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama“, piše u programu.

„Spoljna politika zemlje je mudra kada je dosledna u principima, ali fleksibilna u postizanju ciljeva. Spoljna politika Republike Kosovo ima za cilj jačanje međunarodnog subjektiviteta Republike i za postizanje ovog cilja biće nezavisna, ozbiljna, predvidljiva i hrabra. Sa svojom jasnom političkom orijentacijom za uspostavljanje vladavine zakona, vlada Republike Kosovo otvoriće nova vrata“, navodi se dalje u programu.