Maćedonci: Prioritet Ministarstva odbrane ulaganje u savremene sisteme naoružanja

Ejup Maćedonci
Izvor: Facebook

Kosovski ministar odbrane Ejup Maćedonci poručio je da će jedan od prioriteta njegovog Ministarstva u ovoj godini biti ulaganje u savremeni sistem naoružanja. Među prioritetima su i razvoj ljudskih resursa, infrastrukture i obaveštajnih kapaciteta.

Maćedonci je na Fejsbuku najavio restruktuiranje resora na čijem je čelu, a među prioritetima, najavio je i nastavak strateških akvizicija po konceptu "od zemlje do zemlje i od zemlje do proizvođača".

"Nakon usvajanja Zakona o Odbrambeno-obaveštajno-bezbednosnoj agenciji, sledi izrada podzakonskih akata i drugih pratećih dokumenata za operacionalizaciju Agencije. Izrada Zakona o rezervnoj komponenti Kosovskih bezbednosnih snaga. Ulaganje u savremene sisteme naoružanja. Izrada strategije za razvoj odbrambene industrije Kosova. Razvoj kapaciteta za održavanje. Proširenje infrastrukture. Stvaranje Državnog centra za obuku za sajber bezbednost“, nabrojao je Maćedonci.