Nagavci u poseti Savetu Evrope

Nagavci u poseti Strazburu
Izvor: Ekonomia Online

Ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Arberi Nagavci koja na poziv Saveta Evrope boravi u Strazburu, na važnim sastancima sa visokim zvaničnicima ove organizacije razgovarala je o radu Saveta Evrope u oblasti obrazovanja, prava i zaštite dece, kao i o podršci obrazovanju na Kosovu, prenosi Ekonomija onlajn.

Ministarka Nagavci se sastala sa direktorom Direkcije za demokratsko učešće Matiazom Grudenom, šefom Odeljenja za obrazovanje Viljanom Ćirijazijem i šefom Odseka za saradnju i izgradnju kapaciteta Sarom Kiting.

Na ovom sastanku Nagavci je govorila o radu Vlade Kosova na podizanju kvaliteta obrazovanja kroz unapređenje politika i konkretnih akcija u cilju poboljšanja situacije, posebno u pogledu povećanja učešća u obrazovanju dece iz osetljivih grupa.

Na sastanku sa šeficom Odeljenja za programe Delfin Frajman i koordinatorkom za Jugoistočnu Evropu i Tursku Katerinom Markovovom, razgovarano je o novim programima Saveta Evrope i mogućnostima povećanja saradnje sa Kosovom u drugim oblastima.

Nagavci je o radu Evropskog centra za savremene jezike sa sedištem u Gracu, koji deluje u okviru Saveta Evrope, upoznala zamenicu izvršnog direktora ovog Centra Suzanu Slivenski.

Na sastanku je naglašen značaj višejezičnosti i interkulturalnog obrazovanja, kao i mogućnosti saradnje.

Na sastanku sa sekretarom Komiteta potpisnica Lanzarote konvencije Mikaelom Poutiersom, nagavci je upoznata sa radom Saveta Evrope u oblasti odbrane dečjih prava i saradnje u tom pogledu.

Nagavci se zahvalila Savetu Evrope na kontinuiranoj podršci, nedavno i zajedničkom projektu sa Evropskom unijom "Izgradnja kapaciteta za inkluziju u obrazovanju – UKLJUČI“, koji podržava unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju za učenike iz osetljivih grupa na Kosovu.

Tokom svog boravka u Strazburu Nagavci je posetila i Evropsku školu, gde se nastava odvija na tri jezika i učenici su pripadnici 58 nacija, dok je dostupnost učenika veoma visoka. Tokom ove posete Nagavci je dobila potvrdu od zvaničnika Saveta Evrope za nastavak podrške i proširenja saradnje u obrazovanju.