Očekuje se da će novi poslovnik o radu parlamenta "disciplinovati" poslanike

Skupština Kosova
Izvor: Ekonomia Online

Na sednicama Skupštine Kosova često nema kvoruma za početak zasedanja ili glasanje o važnim zakonima, a posmatrači rada parlamenta smatraju da bi poslanici trebalo da budu odgovorniji, prenosi Reporteri.

Oni ocenjuju da novi poslovnik o radu, koji će uskoro stići pred poslanike na usvajanje, može da "disciplinuje" poslanike.

Direktor Kosovskog instituta za pravosuđa Ehat Miftaraj kaže da bi poslanici trebalo da imaju svoju etiku, a ne da njihovo učešće u Skupštini zavisi od propisa.

"Poslanici treba da imaju visok integritet i etičnost, a njihovo učešće na sednicama ne treba da zavisi od sankcija predviđenih propisima. Ali kada se to ne desi, naravno da je i ova mera dobrodošla, tako da poslanici preuzmu svoje dužnosti i odgovornost koje su im Ustavom predviđene i na koje se zaklinju", rekao je Miftaraj.

Predstavnica Demokratskog instituta Kosova Agnesa Hadžiju rekla je da novi poslovnik propisuje kazne za više od tri odsustva bez najave ili opravdanja.

"U sadašnjem nacrtu uredbe definisan je mehanizam kojim se navodi da će poslanici koji ne obaveste da neće ulestvovati na sednici i ne navedu razlog, biti sankcionisani  oduzimanjem dnevnica", naglasila je Hadžiju.

Novi Poslovnik o radu Skupštine je usvojen u prvom čitanju u Skupštini, a uskoro će ići u Skupštinu na drugo čitanje.