Seljmani: Zdravstveni radnici već godinama odlaze sa Kosova zbog malih plata

Džemajlj Seljmani
Izvor: Kosovo Online

Predsednik Saveza sindikata zdravstva Džemajlj Seljmani upozorava da je već godinama unazad primetan odliv radne snage sa Kosova iz zdravstvenog sektora, a da je vizna liberalizacija taj trend još više olakšala.

„Medicinski radnici već godinama odlaze sa Kosova i tu imamo deficit kada je u pitanju medicinska radna snaga. Mislim da vlada treba da se pozabavi tim problemom“, rekao je Seljmani za Kosovo onlajn.

Protekle nedelje ispred Kliničko-bolničkog centra u Prištini održan je protest medicinskih radnika.

Zatražena je isplata tržišnih dodataka i dodataka za zdravstvene radnike u javnom sistemu zdravstva i uključivanje u Zakon o platama, plaćanje rada vikendom i za vreme praznika, plaćanje rizika i isplata prekovremenih sati.

Seljmani tvrdi da je ključ odlaska radnika iz zdravstvenog sektora upravo u malim platama i nerešenim radnim problemima.

„Plate su nedovoljne da se poveže mesec sa mesecom. Zbog toga smo i protestvovali. Naši zahtevi su da se povećaju plate za sve zdravstvene radnike, počevši od lekara, medicinskih sestara, do čistača i tehničkog osoblja“, rekao je Seljmani.

Prema podacima Lekarske komore samo tokom prvog meseca ove godine, 20 lekara je zatražilo neophodnu dokumentaciju kako bi nastavila da radi u nekoj od zapadnih zemalja.

Seljmani kaže da je problem odliva radnika u svim kategorijama zaposlenih u zdravstvu, a da njegove kolege najviše odlaze u Nemačku, Švajcarsku, Francusku i Švedsku.

“Vlada nema sluha za probleme medicinskih radnika. Pasivizirala je sindikalnu organizaciju”, zaključuje Seljmani.