Za tri godine podignute 23 optužnice za ratne zločine

Sud
Izvor: Ekonomia Online

U periodu od tri godine, odnosno od 2020. do kraja 2023. godine, na Kosovu je podignuto ukupno 23 optužnice za ratne zločine, saopštio je Fond za humanitarno pravo, prenosi Teve 1.

Amer Alija iz Fonda za humanitarno pravo ukazao je na broj optužnica koje su podignute od perioda kada su dobili ovlašćenja da istražuju ratne zločine.

"Od 2016. do 2019. godine podignuto je 12 optužnica protiv 13 osoba. Od 2020. do kraja 2023. godine podignute su 23 optužnice protiv 76 osoba", dodao je.

Alija je istakao da ostaje stalna preporuka za podizanje kapaciteta za istraživanje ratnih zločina.

Specijalni tužilac Ilir Morina naveo je da je podizanje kapaciteta institucija stalni izazov.

Dodao je da trenutno rade sa tri tužioca, nakon penzionisanja specijalnog tužioca Drite Hajdari.

"Trudimo se da povećamo kapacitete. Od 2018. do 2020. godine postojao je prelazni period za prijem predmeta. U 2020. je bila pandemija. Te godine je usvojena strategija za istraživanje ratnih zločina, kada su imenovana četiri tužioca za istraživanje ratnih zločina. Počeli smo da primamo nove predmete. Prvi izazov je bio što osim prenosa predmeta nije bilo transfera praksi, nedostajalo je iskustva i sada smo uz pomoć međunarodnih partnera uspeli da stvorimo konsolidovan kapacitet", rekao je.

I sudija Valon Kurtaj iz Posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini rekao je da je izazov podizanje kapaciteta. On je pomenuo suđenje u odsustvu za koje je rekao da je važan pozitivan korak.

U međuvremenu, Baškim Spahiu iz Uprave za istraživanje ratnih zločina je naglasio da se istražnim slučajevima bave 32 službenika.

Govoreći o izazovima, on je rekao da je prošlo mnogo vremena od poslednjeg rata na Kosovu i da su se mnogi tragovi izgubili.