Carina: U velikoj Hoči zaplenjeno 42.000 litara alkoholnog pića

Carina Kosova
Izvor: Kosovapress

Kosovska carina je saopštila da je tokom rutinske provere u prodavnici u Velikoj Hoči u Orahovcu, otkrila da se alkoholna pića prodaju neovlašćeno i da su zbog toga tokom kontrole zaplenili 42.000 litara alkoholnog pića, prenosi Koha.

Kako su naveli u saopštenju, vlasnik radnje obavlja delatnost proizvodnje alkoholnih pića bez ovlašćenja Carine i nema registrovanu delatnost u Agenciji za privredne registre.

"S obzirom na to da je po prirodi ove sumnjive radnje krivično delo, Carina je obavestila Državnog tužioca za dalje postupanje. Prilikom kontrole pronađeni su gotovi proizvodi sa sadržajem alkohola u količini od oko 42.000 litara. Predmetna osoba je postupila nepoštovanjem zakonske regulative i samo za deo obaveza za zalihe nastalu kontrolom nanela je štetu budžetu u iznosu od oko 38.000 evra. Ova neregistrovana poslovna delatnost, koja ne podleže ni sanitarno-higijenskim kontrolama, takođe predstavlja rizik po zdravlje potrošača", dodaje se.

Carina je saopštila da u istom selu rade dva ovlašćena preduzeća za iste proizvode i da su u vlasništvu kosovskih Srba.

"Oni plaćaju sve zakonske obaveze. Postupanje nelegalnog poslovanja predstavlja nelojalnu konkurenciju legalnim privrednicima", saopštila je Carina.