Crna Gora: Potpisan ugovor za digitalizaciju albanskog jezika

Fatmir Đeka
Izvor: aktuelno.me

U Podgorici je danas potpisan ugovor za digitalizaciju albanskog jezika u Crnoj Gori, putem softvera Kula e alhbian, za sve stanovnike Crne Gore, a implementacija počinje u roku od 10 dana, prenosi RTV 21.

Nosilac projekta je Ministarstvo za ljudska prava i manjine u saradnji sa kompanijom Albasoft koja je zadužena za realizaciju projekta.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su crnogorski ministar Fatmir Đeka, kao i predstavnici kompanije Albasoft.

Deo digitalizacije čine veliki pravopisni rečnik albanskog jezika u digitalnom formatu, sa više od osam miliona reči, zatim veliki objašnjavajući rečnik albanskog jezika sa više od 80.000 reči i izraza, rečnik sinonima i antonima, softver za ispravljanje pravopisnih grešaka u vordu, softver za ispravljanje sintaksičkih grešaka, softver za učenje albanskog jezika i drugo.

Tim projektom albanske političke partije u Vladi Crne Gore dokazuju da su ne samo posmatrači, već i saradnici na naučnoj osnovi, koristeći softversku tehnologiju za unapređenje albanskog jezika i zaštitu identiteta Albanaca, kao pravi politički program, navodi se u saopštenju ministra Đeke.

Za albanski jezik u Crnoj Gori do sada nije postojao veliki objašnjavajući ili pravopisni rečnik, nije postojao softver za sinonime i antonime u MS Office-u, nije postojao ispravljač sintakse. 

Neke od glavnih prednosti realizacije projekta, pored ispunjavanja obaveza iz Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, su višejezična zemlja nudi jedinstvenu priliku za očuvanje različitih kultura i tradicija, višejezičnost je prednost za privred zemlje, jer privlači međunarodne kompanije i turiste koji govore različite jezike, zatim poboljšanje komunikacije sa drugim zemljama u okruženju i smanjivanje komunikacijske barijere.