Vlada Crne Gore: Zabrinjava povećano prisustvo povratnika sa stranih ratišta

Crna Gora - primorje
Izvor: Ekonomia Online

Crna Gora se, kao i druge države u regionu i šire, već duži vremenski period susreće sa pojavom da na njenoj teritoriji egzistiraju lica sa radikalnim verskim i drugim uverenjima, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Vlade u nedelju, prenosi Glas Amerike.

“Osim pojedinaca, u Crnoj Gori i dalje deluje nekoliko selafijskih grupa, koje se nalaze na različitim nivoima radikalizacije, a činjenica koja posebno zabrinjava je prisustvo povratnika-boraca sa stranih ratišta i podržavaoca terorističkih organizacija poput ISIL/DAESH-a”, navodi se, pored ostalog, u Proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala SOCTA 2021.

Prema navodima analize, “registrovano je povećanje broja ove kategorije lica, prvenstveno zbog spoljnjeg uticaja odnosno kontinuiranog propagandnog delovanja radikalnih verskih propovjednika, grupa i pojedinaca iz regiona”.

“Pored verskih okupljanja koja su korišćena za indoktrinaciju, veliku ulogu u ovom procesu je imala i savremena komunikaciona i informaciona tehnologija”, piše u dokumentu i dodaje da za sada nije registrovano postojanje regrutnih centara ili mesta u kojima se realizuju aktivnosti u vezi sa planiranjem i izvršenjem krivičnih dela iz oblasti terorizma.

Kada je u pitanju aktivnost tih grupa, “i dalje se uočava međunarodna komponenta, i njihova fokusiranost na pokušaje širenja radikalnih ideologija prevashodno na mlađu populaciju, kao i nastavak radikalizacije pripadnika RAE populacije”.

U dokumentu piše da je Crna Gora prepoznata i kao poželjna destinacija, pogotovo u letnjim mesecima, za boravak pripadnika radikalnih verskih grupa iz regiona ali i Zapadne Evrope.

“Analizom ove kategorije lica, uočeno je da među njima ima pristalica terorističkih organizacija, povratnika sa sirijsko-iračkog ratišta, ali i lica koja su procesuirana ili su odslužila kaznu zatvora u vezi sa krivičnim delima terorizma ili učešća u stranim oružanim formacijama”, navodi se u Proceni.

Protok vremena uslovio je, kako se navodi, povećanje ove kategorije lica prvenstveno zbog spoljnjeg uticaja odnosno kontinuiranog delovanja radikalnih verskih propovednika, grupa i pojedinaca iz regiona.

U dokumentu je ocenjeno da iako u periodu prikupljanja podataka nije bilo odlazaka ni povratka državljana Crne Gore sa stranih ratišta, “i dalje je aktuelan mogući povratak preostalog broja crnogorskih državljana u matičnu državu”.

“Učestali pozivi pojedincima (“usamljeni vukovi i drugi) da izvode napade manjih razmera, koji ne iziskuju posebna znanja i veštine, ostaje i u narednom periodu kao jedna od bezbednosnih pretnji”, piše u Proceni.

SOCTA 2021 navodi da, s obzirom da je stepen pretnje od terorizma promenjiva kategorija, te da je trenutno niskog intenziteta i uglavnom uslovljen globalnim i regionalnim dešavanjima, “u narednom periodu mora se posmatrati kao jedan od mogućih izazova koji mogu uticati na bezbednost drzave”.

Biro za operativnu koordinaciju organa, koji čine obaveštajno bezbednosni sektor - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbednost, Ministarstvo odbrane, Obaveštajno bezbednosni direktorat i Uprava prihoda i carina- formirao je Nacionalni međuresorski tim za izradu „Procene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori SOCTA 2021”, bazirane na metodologiji definisanoj od strane Europol-a i UNODC-a, navodi se u dokumentu.