Kilaj ostaje u pritvoru, Apelaciono veće odbilo žalbu da se brani sa slobode

Specijalni sud Hag
Izvor: Kosovo Online

Apelaciono veće odbilo je 11. januara žalbu Isnija Kilaja i on će ostati u pritvoru, optužen za ometanje suđenja za ratne zločine pred Specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu.

Bivši gradonačelnik Mališeva i visoki oficir nekadašnje OVK uhapšen je prošle godine po nalogu Specijalizovanog tužilaštva u Hagu.

On se žalio na proceduralne propuste u donošenju odluke o određivanju pritvora iz novembra 2023.

Tužilac u ovom slučaju Mat Holling je tada, na prvom pojavljivanju Kilaja pred sudom, zatražio da on ostane u pritvoru kako se svedoci ne bi ometali ili zastrašivali.

U odluci Apelacionog veća od 11. januara navedeno je da nisu pronađene greške u primeni standarda, u pogledu sumnje iz žalbe za određivanje mere pritvora.

“U svakom slučaju, Veće podseća da su odluke o pritvoru diskrecione i da je sudija pojedinac u najboljoj poziciji da se bavi relevantnim faktorima. Stoga, Apelaciono telo neće intervenisati osim ako žalilac ne dokaže postojanje očigledne greške u nalazu sudije pojedinca. Veće nalazi da Kilaj nije pokazao takvu grešku, te shodno tome odbija Kilajeve argumente u trećoj podtački“, navodi se u odluci.

U drugoj tački žalbe, Kilaj je naveo da je pretpretresni sudija pogrešio u primeni zakona kada je zaključio da je pritvor bio neophodan.

“Kilaj tvrdi da iako je sudija pojedinac prihvatio ispravan standard dokazivanja kako bi utvrdio neophodnost nastavka pritvora, on je propustio da primeni ovaj standard u oceni dokaza, te je kao rezultat toga pogrešio kada je utvrdio postojanje rizika od buduće opstrukcije i činjenje krivičnih dela u budućnosti. Prema njegovim rečima, nalaz sudije pojedinca da ‘može ometati postupak u kojem bi mogao biti optužen’, ‘može ometati tok krivičnog postupka’ i ‘može počiniti druga krivična dela’ ne iznosi više od ‘prilika da se materijalizuje rizik’ koji je ‘nedovoljan’ da ispuni traženi standard’”, stoji u rešenju Apelacionog veća.