Antonijević: Pokušaj da se odgovornost za neuspele pregovore prebaci i na Srbiju

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.