Vlada Kosova usvojila predlog da se imovina nekadašnjeg aerodroma Dumoš ustupi KBS-u

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.