Ambasadori EU podržali viznu liberalizaciju za Srbe sa Kosova 

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.