Predstavnici Kosovske agencije za privatizaciju u fabrici otkivaka u Lešku

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.