Ahmeti: ZSO ne bi trebalo da bude uslov Kosovu za članstvo u Savet Evrope

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.