Trajković: Radićemo na novoj kanalizacionoj mreži u Gračanici