Zenun Haljilji potencijalni kandidat za rektora Univerziteta u Prištini

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.