Afrim Hoti: Priznanje od Izraela jača međunarodnopravni subjektivitet Kosova

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.