Hadžiu: Međunarodni predstavnici ne mogu tražiti od Samoopredeljenja da primeni sporazum o ZSO