Saljihu: EU ne može da završi proces dijaloga, rešenje jedino u Beloj kući