Veselji: Sa Gazivodama i Trepčom nema trgovine, slaba vlada je dijalog vratila unazad