Hoti se sastao sa predstavnicima nevladinog sektora, u planu sporazum o modelima finansiranja

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.