Mandl: Mora se odmah odobriti vizna liberalizacija za Kosovo

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.