Kosovskoj policiji prijavljeno više od 600 slučajeva nasilja u porodici

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.