Kosovskoj policiji prijavljeno više od 600 slučajeva nasilja u porodici

nasilje u porodici
Izvor: Reporteri

Od januara do kraja aprila, Kosovskoj policiji prijavljeno je 600 slučajeva nasilja u porodici, izveštava Ekonomia Online.

Kosovska policija u pisanom odgovoru za EkonomiaOnline saopštava da je samo u aprilu prijavljeno 206 slučajeva nasilja.

„Slučajevi nasilja u porodici su osetljivi slučajevi, gde je samo 2021. godine na nacionalnom nivou u januaru 169 slučajeva, u febraru 148, martu 168 i u aprilu 206 slučajeva“, rekli su iz policije.

Prema policiji, njihov pristup ovim slučajevima doveo je do toga da se češće prijavljuju, a samo tokom 2020. godine prijavljeno je 2.069 slučajeva, što je mnogo više slučajeva u poređenju sa prethodnim godinama.

„Takav pristup policije prema slučajevima nasilja u porodici, svest o nasilju s jedne strane i rad na ozbiljnijim slučajevima, učinili su da se takvi slučajevi češće prijavljuju. Na primer, u 2017. godini prijavljeno je 1.269 slučajeva, u 2018. godini prijavljen je 1.541 slučaj, u 2019. godini prijavljeno je 1.915 slučajeva, a u 2020. godini prijavljeno je 2.069 slučajeva“, navodi se u odgovoru Policije.

Sociolog, Ferdi Kamberi, u intervjuu za EkonomiaOnline, rekao je da nasilje u porodici utiče na ličnost dece i zbog toga odrastaju okruženji nasiljem, a čije posledice vidimo kasnije.

„Nasilje u porodici takođe utiče na ličnost dece i u ovom segmentu će se obrazovati i odrastati u nasilnom okruženju u kojem mogu da dožive posledice, a kao društvo ćemo imati problema. Ako se ne preduzmu preventivne mere, onda očigledno da takve stvari mogu da poprime negativne konotacije, i to onda može predstavljati velike probleme za kosovsko društvo“, rekao je Kamberi.

Kamberi je naglasio da je za zajednicu sociologa, ali i za društvo uopšte, reč o uznemirujućem fenomenu koji stvara tešku situaciju.