Osmani i Abot o dijalogu i pozitivnoj ulozi koju na njega može da ima Velika Britanija

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.