Mustafa: "Preševska dolina" bi trebalo da bude tema dijaloga i deo konačnog sporazuma

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.