Zaracin: Vizna liberalizacija Kosova je veoma važna jer naglašava kredibilitet EU

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.