Osmani imenovala 48 novih sudija 

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.