Haljiti protiv stava DPK: Evropski predlog mora da bude potpisan

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.