Zbog čega je za NATO važno da održi vojne manevre na Kosovu i da u njima učestvuju KBS?

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.